Dry needling

ฝังเข็ม (dry needling)

ฝังเข็ม ที่พีเอคลินิก เราให้บริการฝังเข็มแบบตะวันตก (dry needling) เป็นการใช้เข็มขนาดเล็กเท่าเส้นผม เพื่อทำให้กล้ามเนื้อที่เกร็งปวด คลายตัวออก วิธีนี้มีข้อดี คือ เข็มมีขนาดเล็กมาก ใช้จำนวนเข็มน้อย เพียง 1-3 เข็มต่อบริเวณ คุณจะเสียเวลานอนอึดอัดขณะมีเข็มอยู่บนร่างกาย เพียงแค่ 1 นาทีเท่านั้น

คนส่วนใหญ่จะบอกว่า การฝังเข็มของเรา เจ็บน้อยมาก เหมือนมดกัดเท่านั้น หลังจากนั้นอาจมีการระบมบริเวณที่ฝังเข็ม 2-3 วัน ที่พีเอคลินิก เราใช้เลเซอร์เพื่อลดการระบมหลังฝังเข็มเพื่อให้คุณมีอาการระบมน้อยที่สุด หรืออาจมีรอยฟกช้ำบริเวณที่ทำการฝังเข็ม

ซึ่งรอยช้ำเหล่านี้ มักไม่ทำให้เจ็บ และจะหายไปเองภายใน 2 สัปดาห์

ดูรายละเอียดการรักษาทั้งหมด