Exercise

ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย (Exercise)

การบริหารร่างกาย ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ รวมถึงการปรับกิจวัตรประจำวันบางอย่าง ที่อาจส่งผลต่ออาการปวดของคุณเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การรักษาได้ผลในระยะยาว

ทางคลินิกจะแนะนำการออกกำลังที่เหมาะสมกับคุณ เพื่อให้คุณสามารถไปบริหารร่างกายต่อได้ที่บ้าน อันจะลดโอกาสที่อาการปวดจะกลับเป็นซ้ำ

รายละเอียดการรักษาทั้งหมด