จะต้องมารักษากี่ครั้ง แล้วจะหายขาดไหม
December 25, 2019
6 ขั้นตอน เพื่อประโยชน์ของคุณ
January 20, 2020
Show all

การเตรียมตัวก่อนพบแพทย์

เตรียมเวลาที่คุณสะดวก

  • พีเอคลินิก ตระหนักถึงเวลาอันมีค่าของคุณ เราพยายามให้คุณเสียเวลาในการเข้ารับบริการน้อยที่สุด เพื่อคุณจะมีเวลาว่างสำหรับกิจกรรมอื่นของคุณ เพื่อความสะดวกในการบริหารเวลา แนะนำให้คุณทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางไลน์ หรือโทรศัพท์
  • พีเอคลินิก คาดหวังให้คุณได้รับการตรวจ/รักษาจนเสร็จ ภายใน 30 นาที จากเวลาที่นัดไว้
  • เนื่องจาก พีเอคลินิก ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า ช่วงเวลาที่ศูนย์การค้ามีคนน้อย สะดวกในการเดินทาง และจอดรถที่สุด คือ ช่วงเวลา 10.00-16.00 ในวันธรรมดา และช่วงเวลา 10.00-12.00 ในวันหยุด
  • ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่คุณสะดวกได้ จากเวลาทำการของคลินิก 10.00-17.30 (เว้นวันอังคาร)

เตรียมข้อมูลการเจ็บป่วยของคุณ

  • หากอาการที่คุณเป็น มีรายละเอียดมาก แนะนำให้จดบันทึกสั้นๆไว้ เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคของคุณ
  • ยาที่คุณกินอยู่ประจำ หากเป็นไปได้ กรุณาถ่ายภาพซองยาที่มีชื่อยามา เพื่อลดโอกาสสั่งยาซ้ำซ้อน
  • หากคุณมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่น ไม่ว่าจะในรูปแบบของกระดาษรายงานผล ภาพถ่ายในโทรศัพท์ หรือแผ่น CD สามารถนำมาด้วย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้

เตรียมชุด

  • เนื่องจากการกระบวนการตรวจรักษา อาจต้องทำการเปิดผ้าที่คลุมอวัยวะส่วนนั้น จะสะดวกมากกว่า หากคุณใส่ชุดที่สามารถเปิดผ้าได้สะดวก เช่น ปวดช่วงบ่า/ไหล่ ควรใส่เสื้อที่มีกระดุม , ปวดหลัง ควรใส่ชุดที่เสื้อกับกางเกงแยกชิ้นกัน , ปวดสะโพก ควรใส่กางเกงยางยืด, ปวดเข่า/น่อง ควรใส่กางเกงขาสั้น
  • ไม่ต้องกังวล หากคุณไม่สะดวกในการหาชุดใส่ตามที่แนะนำ ทางคลินิกมีชุด รวมถึงห้องเปลี่ยนเสื้อไว้บริการคุณ

Comments are closed.